ยกระดับบัตรทอง เจ็บป่วยรักษาทุกที่ VIP ทุกโรงพยาบาล (คลิป)

TNN ONLINE

สังคม

ยกระดับบัตรทอง เจ็บป่วยรักษาทุกที่ VIP ทุกโรงพยาบาล (คลิป)

ยกระดับบัตรทอง เจ็บป่วยรักษาทุกที่ VIP ทุกโรงพยาบาล (คลิป)

ยกระดับบัตรทอง เจ็บป่วยรักษาทุกที่ VIP ทุกโรงพยาบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงงบบัตรทอง ปี 64 ประกาศยกระดับ บัตรทอง 30 บาทรักษาได้ทุกโรงพยาบาล เพิ่มบริการใหม่ยึดหลัก3 ประการ เท่าเทียม -มีประสิทธิภาพ - การมีส่วนร่วม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวปฐกถาพิเศษ ยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ว่า กองทุนบัตรทอง ในปี 2564 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 จะยึดแนวทางการทำงานแบบไม่เลือกปฏิบัติ เท่าเทียม มีส่วนร่วม โดยต้องไม่มีคำว่าอนาถา เป็นการการยกระดับ ระบบหลักประกันสุขภาพ

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบกองทุนบัตรทอง 194,508 ล้านบาท โดยการบริหารงบบัตรทองแต่ละปี เน้นความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มุ่งให้ประชาชเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE