เช็กเลยเงินเข้าหรือยัง! ดีเดย์วันนี้โอนค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท

TNN ONLINE

สังคม

เช็กเลยเงินเข้าหรือยัง! ดีเดย์วันนี้โอนค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท

เช็กเลยเงินเข้าหรือยัง! ดีเดย์วันนี้โอนค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท

เช็กเลยเงินเข้าหรือยัง! โอนเงินค่าตอบแทน อสม. 3,500 บาท เข้าบัญชีธนาคารวันนี้

วันนี้ (21ก.ย.63) ความคืบหน้าจากกรณีค่าตอบแทนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,729 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 รวม 7 เดือน จะมีการเบิกจ่ายครบทั้ง 3,500 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ในวันนี้ ( 21 กันยายน 2563) โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของอสม.แต่ละคน