ผลวิจัย 3 สารเคมีอันตรายส่งผลกระทบทารกในครรภ์

TNN ONLINE

สังคม

ผลวิจัย 3 สารเคมีอันตรายส่งผลกระทบทารกในครรภ์

ผลวิจัย 3 สารเคมีอันตรายส่งผลกระทบทารกในครรภ์

มหิดล เผย ผลวิจัย 3 สารเคมีอันตรายในหญิงตั้งครรภ์ พบผลส่งต่อเด็กทารกแรกเกิดชัดเจน

วันนี้( 31 ส.ค.63) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดเวทีชี้แจงข้อเท็จจริง งานวิจัยพี่พบพาราควอต ไกลโฟเซตตกค้างในซีรั่มและขี้เทา โดยมีทั้งนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ที่เกี่ยวข้องในด้านกุมารเวช จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัย

ศ.ดร. พรรณพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำวิจัย ระบุว่า ได้มีการทำการวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ ในช่วงอายุ 20-32 ปี เพื่อตรวจหาสารเคมีไกลโฟเซต และพาราควอต ใน 3 โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ โดยใช้ระยะเวลาสรุปผลประมาณ1 ปี

สำหรับเป้าหมายในการตรวจ คือ การตรวจเพื่อหาสารออร์แกโนฟอตเฟสและพาราควอตในการเก็บปัสวะในช่วง 28 สัปดาห์ ช่วงคลอด และช่วง 2 เดือนหลังคลอด , ตรวจไกลโฟเซต พาราควอตในเลือดมารดาและเลือดสายสะดือตอนคลอด , ตรวจแกโนฟอตเฟส และพาราควอต ในขี้เทาเด็กทารกแรกเกิด , ตรวจแกโนฟอตเฟสในน้ำนมมารดา


โดยมีการเก็บตัวอย่าง ปัสวะมารดา ตรวจเลือดมารดา ตรวจเลือดสายสะดือทารก ตรวจขี้เทาเมื่อคลอดบุตร โดยทารกจะได้ตรวจโดยแพทย์เพื่อตรวจพัฒนาการแรกเกิดของทารก และเก็บปัสวะมารดาหลังคลอด 2 เดือน และในช่วง 5 เดือนหลังคลอดมารดาจะถูกนำบุตรมาตรวจพัฒนาการ

ศ.ดร. พรรณพิมล ผู้ทำวิจัยสรุปผล เบื้องต้นว่า พบสารออร์แกโนฟอตเฟสในปัสสวะของมารดาช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอดและหลังคลอด ปริมาณสารลดลง โดยบางรายมีปริมาณสูง

ส่วนการตรวจหาไกลโฟเซตและพาราควอต ผลการศึกษาพบว่า พบ พาราควอตในเลือดมารดา ร้อยละ20 รวมถึงพบสารพาราควอตในเลือดสะดืออีกด้วย ร้อยละ20

ขณะที่ สารไกลโฟเซต พบในเลือดมาราดาและในสายสะดือ ถึงร้อยละ 50 ทำให้เห็นอีกว่า การพบสารเคมีต่างๆในเลือดมารดาส่งผลต่อทารกในครรภ์แน่นอน บ่งชี้ได้ว่า สารพวกนี้ส่งผ่านต่อแม่สู่ลูก

สำหรับการที่ปัสสวะของมารดา พบสาร ออร์แกโนฟอตเฟส ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กแรกเกิด โดยการศึกษาจากต่างประเทศหลายแห่งที่ให้ผลแบบเดียวกัน โดยพอมาศึกษาในประเทศไทยเราพบว่า มารดาที่มีสาร ออร์แกโนฟอตเฟส ในปัสสวะมีผลต่อการตอบสนองทารกแรกเกิด

จาการตรวจพัฒนาการเด็ก 5 เดือน พบว่า ปัสสวะมารดาที่มีสารออร์แกโนฟอตเฟสสูง จะส่งผลต่อความฉลาด สติปัญญาของทารกลดลง รวมถึงส่งผลต่อการทำงานมัดใหญ่มัดเล็กของทารกลดลง

ส่วนพาราควอตในหญิงตั้งครรภ์ ในปัสสวะ พบ พาราควอตในหญิงตั้งครรภ์ และตรวจพบพาราควอตในขี้เทาของเด็กแรกเกิด

ซึ่ง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่3เดือน จะมีขี้เทาและก็จะวนเวียนจนกระทั้งออกมาพร้อมคลอด เป็นการสะสมทีละน้อยๆมาเรื่อยๆเพราะว่า เวลาที่พาราควอตส่งผ่านต่อมารดาไปสู่ลูก แม่สามารถกำจัดสารนี้ได้ แต่เด็กทารกอวัยวะต่างๆกำลังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงยากต่อการกำจัดสารนี้ทำให้สารตัวนี่อยู่ในร่างกายของเด็ก เมื่อแรกเกอดเด็กขับอุจจระออกมาก็จะมีขี้เทาที่พบสารพาราตวอต

ส่วนในน้ำนมมารดา พบสารออร์แกโนฟอตเฟสในน้ำนมหลายตัวมาก


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE