กรมส่งเสริมอุตฯ-ม.เกษตรฯ โชว์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือและชิ้นส่วนทางการแพทย์

TNN ONLINE

สังคม

กรมส่งเสริมอุตฯ-ม.เกษตรฯ โชว์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือและชิ้นส่วนทางการแพทย์

กรมส่งเสริมอุตฯ-ม.เกษตรฯ โชว์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือและชิ้นส่วนทางการแพทย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ โชว์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือและชิ้นส่วนทางการแพทย์ เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางส่งออกเครื่องมือแพทย์สู่ภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (18ส.ค.63) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมแถลงผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครื่อข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2563" โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกเครื่องมือแพทย์ ไปสู่ภูมิภาคอาเซียน นายศิริศักดิ์ ฤทธิงาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติ และ รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ


รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ หัวหน้าโครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ กล่าวว่า ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการตลาดและอื่นๆ ร่วมกันทำงานในการศึกษาสืบค้นงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงนำมาพัฒนาให้เป็นชิ้นงาน ในรูปแบบ “ต้นแบบนวัตกรรม” พร้อมทำการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

รวมถึงโอกาสของผู้ประกอบการในแวดวงเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจร และหัวใจสำคัญคือ โอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าถึงประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกันพัฒนาต้นแบบชิ้นส่วนและเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 5 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนา 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์


ประกอบด้วย 1.บริษัท บีเอ็น ซุพพีเรีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พัฒนาต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทันตกรรม 2.บริษัท ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ จำกัด พัฒนาต้นแบบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องทันตกรรม 3.บริษัท รองเท้าไท จำกัด พัฒนาต้นแบบรองเท้านักเรียนชายเพื่อสุขภาพ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 4.บริษัท คว็อลลิทิ อะเบรซิฟ โพรดักส์ จำกัด พัฒนาต้นแบบ“เครื่องหยอดกาวล้อทรายมีแกน”หนึ่งในกระบวนการเพิ่มศักยภาพผ้าทรายสู่การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ 5.บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด พัฒนาต้นแบบระบบการตรวจสอบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกเตียงแบบอัจฉริยะ

หัวหน้าโครงการฯ ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีศักยภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สามารถรองรับสถานการณ์วิกฤตในการป้องกันระงับยับยั้ง

เช่น ผลกระทบการระบาดของเชื้อ COVID-19 รองรับความต้องการของตลาดผู้รักสุขภาพ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สังคมผู้สูงวัยภายในประเทศ ทำให้เกิดขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ ไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศหรือผลิตได้ไม่ทันตามความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการทดแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE