ศธ.ย้ำสถานศึกษาทุกแห่งเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

TNN ONLINE

สังคม

ศธ.ย้ำสถานศึกษาทุกแห่งเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

ศธ.ย้ำสถานศึกษาทุกแห่งเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดทำคู่มือ "เปิดเทอม ปลอดโควิด" เพื่อแนะนำโรงเรียนวางแผนบริหารจัดการก่อนเปิดเรียนจริง

วันนี้ (30 พ.ค.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทราบถึงมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนเปิดสถานศึกษาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาทิ การจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง การให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การบริหารจัดการให้นักเรียนเข้าเรียนเหลื่อมเวลา เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาเห็นภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด

รวมทั้งเตรียมความพร้อมตามมาตรการด้านสาธารณสุข หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสามารถแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัดได้ จากนั้น ศธ. จะเสนอให้ ศบค. พิจารณาการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

ส่วนการสอบเข้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะดำเนินการตามช่วงเวลาเดิมที่ได้กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 โดยเน้นความปลอดภัยและปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand

facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online