ภัยแล้ง หลายจังหวัดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ยาวนาน 6 เดือน l TNNข่าวเช้า l 25-05-2020 (คลิป)

TNN ONLINE

สังคม

ภัยแล้ง หลายจังหวัดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ยาวนาน 6 เดือน l TNNข่าวเช้า l 25-05-2020 (คลิป)

ภัยแล้ง หลายจังหวัดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ยาวนาน 6 เดือน l TNNข่าวเช้า l 25-05-2020 (คลิป)

ภัยแล้ง หลายจังหวัดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ยาวนาน 6 เดือน l TNNข่าวเช้า l 25-05-2020

เกาะติดข่าวที่นี่

facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand