เราไม่ทิ้งกัน! พม.เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคน 29 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

เราไม่ทิ้งกัน! พม.เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคน 29 พ.ค.นี้

เราไม่ทิ้งกัน! พม.เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคน 29 พ.ค.นี้

พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 29 พ.ค.นี้ ให้กับคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน

วันนี้ (19 พ.ค.63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงหนังสือ ด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) อธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการ ที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท โดยหน่วยงานท้องถิ่นและ พก. ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท


เกาะติดข่าวที่นี่

facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand