ดาวน์โหลดที่นี่! ตารางสอน - เรียนออนไลน์ ผ่าน DLTV

TNN ONLINE

สังคม

ดาวน์โหลดที่นี่! ตารางสอน - เรียนออนไลน์ ผ่าน DLTV

ดาวน์โหลดที่นี่! ตารางสอน -  เรียนออนไลน์ ผ่าน DLTV

ดาวน์โหลดที่นี่! ตารางสอน - เรียนออนไลน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV


การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผังรายการมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่