เช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหน

TNN ONLINE

สังคม

เช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหน

เช็กสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหน

ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2563 เช็กได้เลยเงินเข้าวันไหนบ้าง

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ว่า จะมีสิทธิ์ทั้งหมด 7 รายได้ ซึ่งจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภามคม 2563,15 พฤษภามคม 2563 และ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้


วันที่ 1 พฤษภาคม 2563


ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับ1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคโดยต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และเป็นไปตามเกณฑ์คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาทต่อเดือน


ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน100,000บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน


2.ค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 ต่อเดือนครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขส.และรถไฟ


3.ก๊าซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้คนละ45บาทต่อ 3 เดือนแต่หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือนก็จะถูกตัดยอดเงินตรงนี้ไป


วันที่15 พฤษภาคม 2563


4.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% หากผู้ถือบัตรเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนำไปใช้จ่าย ก็จะได้รับเงินภาษีแวตคืนตามเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายโดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money)สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป


ยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืนจากแวต 5% เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท, หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท, หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น


ทั้งนี้โดยอัตราภาษีแวตปกติ 7% นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านe-Moneyสำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง


5.เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ผู้สูงอายุที่มีรายได้รายได้ 0-30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาท/เดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50 บาท/เดือน


วันที่18 พฤษภาคม 2563


6.ค่าน้ำประปา ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญจะใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยรัฐจะช่วยเหลือไม่เกิน100บาท/ครัวเรือน


7.ค่าไฟฟ้าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญจะใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาท/ครัวเรือนต่อเดือน


ซึ่งทั้งค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าจะได้รับเงินตามจริงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและระยะเวลาของโครงการทั้งสองมีตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-กันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือน


อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมากจึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกันทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com

facebook : TNNThailand

twitter : @TNNThailand

Line : @TNNThailand

Youtube Official : TNNThailand