นักวิจัยม.เกษตรฯสกัดกัญชายับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้สำเร็จ

TNN ONLINE

สังคม

นักวิจัยม.เกษตรฯสกัดกัญชายับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้สำเร็จ

นักวิจัยม.เกษตรฯสกัดกัญชายับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้สำเร็จ

ข่าวดี! แวดวงกัญชาทางการแพทย์ ทีมนักวิจัยม.เกษตรฯสกัดกัญชาต่อต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้

วันนี้ (29ธ.ค.62) ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเซลล์มะเร็งมาทดลองกับสารสกัดกัญชาของกลาง ที่ได้จาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยร.ศ.วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการสกัดหาสารบริสุทธิในกัญชา ด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหลว โดยได้สารสกัดหยาบจากกัญชา จึงนำไปทดสอบในเซลล์มะเร็งปากมดลูก ฮีล่า ที่ถูกเลี้ยงเซลล์มะเร็งโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 เดือน แล้วนำไปทดสอบ พบว่า สารสกัดหยาบกัญชา ที่ถูกสกัดออกมานั้น มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีมาก ซึ่งถือเป็นครั้งของประเทศไทย ที่มีการนำกัญชาของไทย มาสกัดและวิจัยในห้องปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จในขั้นหลอดทดลอง

รศ. วีรชัย อธิบายเพิ่มเติมว่า ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูกฮีล่า มีสารสกัดที่ทำให้บริสุทธิ์ ถึง 99.9 % หลายตัวที่ออกฤทธิ์ โดยเฉพาะ สาร CBD แคนนาบิไดออล (cannabidiol) ซึ่งถือมีค่าความบริสุทธิ์ ที่ถูกกำหนดให้ ไม่เป็นสารเสพติด ตามข้อยกเว้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

สารสกัดจากกัญชาที่ได้นั้น มีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ครึ่งหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ จะนำไปทดสอบในเซลล์ปกติ คาดจะรู้ผล 1 เดือน และจะนำไปทดสอบในกระบวนการคลินิก โดยเริ่มจากสัตว์ทดลอง ซึ่งมีทีมสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดูแล จากนั้น จะนำไปทดสอบในคน ซึ่งได้มีอาสาสมัครประสานขอติดต่อเข้ามาทดสอบและร่วมทำวิจัยแล้ว เบื้องต้นคาดการณ์จะใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงจะรู้ผลทั้งกระบวนการ

สำหรับการวิจัยสารสกัดกัญชาในห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องรายงานผลให้ อย. ทราบเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลการวิจัยต่างๆที่ได้ ไปเป็นองค์ความรู้ต่อยอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนใจ นำไปปรับใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยต่อไป

ภาพจากเฟซบุ๊ก Weerachai Phutdhawong

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand