แอป DOO NOK คว้า2รางวัลนวัตกรรมจากเวทีระดับนานาชาติ iENA2019

TNN ONLINE

สังคม

แอป DOO NOK คว้า2รางวัลนวัตกรรมจากเวทีระดับนานาชาติ iENA2019

แอป DOO NOK คว้า2รางวัลนวัตกรรมจากเวทีระดับนานาชาติ iENA2019

แอป ดูนก จากกลุ่มทรู (DOO NOK) คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม จากเวทีระดับนานาชาติ iENA2019 เยอรมนี ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (6ธ.ค.62) กลุ่มทรู โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (แถวนั่ง-กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดย นายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ (แถวนั่ง-ขวา) นายกสมาคมฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายเกษม ตั้งทรงศักดิ์ (แถวนั่ง-ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บรรณาธิการบริหาร) ร่วมแสดงความยินดีที่ แอปพลิเคชัน ดูนก (Doo Nok) ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม ในงาน iENA 2019 (International Trade Fair Ideas Invention New Products) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อันได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษของสมาคมการประดิษฐ์และนวัตกรรมประเทศอินโดนีเซีย โดยกลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทย จัดแสดงและประกวดนวัตกรรมร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในงานดังกล่าว

ปัจจุบันการดูนกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยทุกวัยให้ความสนใจ นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วยังได้ความรู้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น เพราะนกเป็นสัตว์ที่ช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและยังช่วยสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ด้วยความรักและความเกื้อกูล ดังนั้น ทรู จึงได้ร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำศักยภาพผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ มาพัฒนาแอปพลิเคชัน ดูนก (Doo Nok) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

แอปดูนกจึงสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยนำหลักการและวิธีการของหนังสือดูนก (Bird Guide) มาเป็นแนวทางการพัฒนา ที่นอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษในการพิมพ์หนังสือดูนกแล้ว ยังเป็นคลังรวบรวมข้อมูลพันธุ์นกในประเทศไทย ค้นหาง่าย สะดวก และสอดคล้องพฤติกรรมการดูนก เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์นกในท้องถิ่นให้มากขึ้น พร้อมวางแผนและดำเนินงานด้านอนุรักษ์ โดยร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำมาใช้ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนไทย หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของประเทศ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมหลักสูตรปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกับเยาวชนทั่วประเทศในโครงการเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand