ยอดป่วยเบาหวานในเด็กพุ่ง 27 % จี้รร.งดขายน้ำอัดลม

TNN ONLINE

สังคม

ยอดป่วยเบาหวานในเด็กพุ่ง 27 % จี้รร.งดขายน้ำอัดลม

ยอดป่วยเบาหวานในเด็กพุ่ง 27 % จี้รร.งดขายน้ำอัดลม

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเพราะพบว่าโรคเบาหวานใน เด็กและวัยรุ่น ยอดพุ่ง 27% มาจากการการดื่มน้ำหวานในโรงเรียน

วันนี้ ( 23 พ.ย. 62 )ผลจากการศึกษาจากคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า สัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็ก และวัยรุ่น ปี2551-2560 เด็กอายุ 10-19 ปี ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 13 และในปี 2551-2562 เพิ่ม เป็นร้อยละ 27 ขณะนี้ทั่วโลกมีวัยรุ่นเป็นเบาหวานแล้วถึง 63 ล้านคนสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น เกิดการพฤติกรรมบริโภคหวาน และขนมในโรงเรียน

โดย ทพญ.สุวรรณา สมถวิล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สระบุรี บอกว่า จากการสำรวจ โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี 140 แห่งจากทั้งหมดกว่า 200 แห่งที่เข้าร่วมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พบว่า เด็กสระบุรีกินหวานถึง 22 ช้อนชาต่อคนต่อวัน แต่จากการสำรวจในปี 2562 พบว่ากินหวานลดลงเหลือเพียง 8-10 ช้อนชาต่อคนต่อวัน แม้จะยังเกินกว่าปริมาณที่แนะนำคือ 6 ช้อนชาต่อคนต่อวัน

ทั้งนี้ทพญ.สุวรรณา บอกว่า การลดบริโภคน้ำตาลในในโรงเรียนสระบุรีทีลดลงเกิดจากการไม่จำหน่ายน้ำอัดลมทุกชนิด ไม่มีเครื่องปรุงใดๆ บนโต๊ะอาหาร ไม่มีเครื่องดื่มที่มีความหวานเกิน 10% ขายในโรงเรียน ไม่มีสื่อโฆษณาขนมขบเคี้ยวหรือน้ำหวานในโรงเรียน และในโรงเรียนต้องมีมุมความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนได้เข้าไปศึกษาด้วย จึงกอยากเรียกร้องให้โรงเรียน งดการขายน้ำอัดลมทุกชนิดในโรงเรียน

ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย พบว่า โรงเรียนมีบทบาทสำคัญมากในการลดน้ำตาล โดยต้องมีนโยบายชัดเจนโดยต้องมีการส่งเสริมให้เด็กๆ ใหมีกิจกรรมทางกายให้มากๆ ต้องจำกัดการเข้าถึงขนม น้ำอัดลม อาหารขบเคี้ยวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

เกาะติดข่าวที่นี่
website:
www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


</