TNN online เตือนผลข้างเคียง จากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

TNN ONLINE

สังคม

เตือนผลข้างเคียง จากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

เตือนผลข้างเคียง จากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

อภ. เตือนผลข้างเคียงจากการใช้ 'ยากัญชาทางการแพทย์' แนะทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างไกลชิด

วันนี้( 20 ต.ค.62) องค์การเภสัชกรรม ออกมาให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่า จำเป็นต้องได้รับกัญชาทางการแพทย์ โดยควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาโรคหรือบรรเทาอาการ เนื่องจากกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การได้รับยาในปริมาณที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยพึงระมัดระวังและควรสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณมากหรือในกรณีใช้ ร่วมกับสารอื่นๆ อาการข้างเคียงดังกล่าวได้แก่ ปากแห้ง , ตาแดง , ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น , ภาวะเคลิ้มสุขอย่างอ่อนๆ , ความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลง ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังรับยา , อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น , ความดันโลหิตลดต่ำลงและเวียนศีรษะ

เตือนผลข้างเคียง จากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

โดยปกติอาการข้างเคียงทั้งหมดจะลดน้อยลงและหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผู้ป่วยได้รับและวิธีการให้ยา ผู้ป่วยที่สามารถทนต่อฤทธิ์ของกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างดี อาการข้างเคียงตามปกติจะคงอยู่เพียงชั่วครู่ และหายไปเมื่อทนต่อยาได้มากขึ้น

อย่างไรต้องตาม ในทางการแพทย์ “ยา” ที่นำมาใช้รักษาโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุสัดส่วนที่ชัดเจน กัญชาทางการแพทย์ก็เช่นกัน ต้องมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์คงที่ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณการรับยาในแต่ละครั้ง ลดความเสี่ยงของอาการข้างเคียงและการรับยามากเกินไป โดยเฉพาะสาร THC ที่จะต้องรับในปริมาณที่ร่างการแต่ละคนรับได้ หากรับยาในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้ ซึ่งอาจส่งผลอันตรายได้เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง