TNN online "โรคซึมเศร้า" คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

TNN ONLINE

สังคม

"โรคซึมเศร้า" คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

โรคซึมเศร้า คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

รู้จัก "โรคซึมเศร้า" ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนอย่างรวดเร็ว

"โรคซึมเศร้า" สามารถรักษาให้หายได้ เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ ที่สำคัญ การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งมาจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

โรคซึมเศร้า  คือ โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง  เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางอารมณ์ โรคนี้ทั่วไปสามารถรักษาให้หายได้ โดยใช้ยา และ การรักษาทางจิตใจ หรือ 2 อย่างรวมกัน 

โรคซึมเศร้า คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

สิ่งกระตุ้นให้เกิดโรค 

ความเครียด สภาพจิตใจที่เกิดจากการเลี้ยงดู พบความสูญเสียครั้งใหญ่ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ราบรื่น มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม

โรคซึมเศร้า คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

อาการที่แสดงออกและเห็นชัด 

เศร้า หดหู่ ซึม สะเทือนใจง่าย เบื่อหน่าย นอนไม่หลับ หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง ไม่มั่นใจในตัวเอง และ มีความคิดอยากตาย

โรคซึมเศร้า คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

นอกจากนี้ ยังมี  5 สัญญาณ ในโซเชียลที่หากเราสังเกตเห็นเพื่อนหรือ คนใกล้ชิด โพสต์ ข้อความทำนองนี้ ให้ระวังไว้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายสูง ประกอบด้วย 

1.สั่งเสีย เช่น ขอบคุณ ขอโทษ  ลาก่อน

2.โพสต์ความตาย หรือ เขียน ทำนองว่า ไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว

3.โพสต์ความเจ็บปวด  ทรมาน

4.โพสต์ความรู้สึกผิด หมดหวังในชีวิต 

5.โพสต์เป็นภาระผู้อื่น หรือ รู้สึกไร้ค่า 

โรคซึมเศร้า คืออะไร? ทำไมใครๆ ก็เป็น

การรักษา มี 3 แนวทางคือ 

1.การใช้ยาเพื่อปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุล เป็นการรักษาโรคโดยตรง 

2.จิตบำบัด เช่น ”พูดคุย” กับจิตแพทย์ 10 ถึง 20 ครั้ง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ และแนวทางที่ 3 คือ รักษาด้วยไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาที่ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง