TNN วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 เช็กที่นี่ ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการทุกวันหรือไม่

TNN

สังคม

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 เช็กที่นี่ ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการทุกวันหรือไม่

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 เช็กที่นี่ ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการทุกวันหรือไม่

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ทุกวัน เปิดให้บริการรับฝากและไปรฯ นำจ่าย ไม่มีวันหยุด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายปกติทั่วประเทศ ในวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 รวมถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดให้บริการที่ไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน 


ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งสิ่งของในทุกพื้นที่ในช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้กิจกรรม ไลฟ์สไตล์และการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการได้ที่  https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Nc8tofKNSKfXKXEPWHuEdBDpJ0pDwfoI หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านได้ที่ https://postbase.thailandpost.co.th/th/service-point และเช็คสถานะพัสดุ https://track.thailandpost.co.th/  


วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 เช็กที่นี่ ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการทุกวันหรือไม่
ภาพจาก TNN ONLINE


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง