TNN จับตา! กมธ.ที่ดินฯ นัดถกปมร้อน "อุทยานแห่งชาติทับลาน" 17 กรกฎาคมนี้

TNN

สังคม

จับตา! กมธ.ที่ดินฯ นัดถกปมร้อน "อุทยานแห่งชาติทับลาน" 17 กรกฎาคมนี้

จับตา! กมธ.ที่ดินฯ นัดถกปมร้อน อุทยานแห่งชาติทับลาน 17 กรกฎาคมนี้

คณะกรรมาธิการการที่ดิน เผย 17 กรกฎาคม จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ "อุทยานแห่งชาติทับลาน" เข้าให้ข้อมูล

นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเข้าให้ข้อมูล ซึ่งจากข้อมูลคร่าว ๆ ขณะนี้มีที่ดิน สปก. ประมาณ 60,000 - 70,000 ไร่


นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องป่าทับลานนี้ คณะกรรมาธิการเคยนำเข้าพิจารณามาแล้ว มีข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ


1. กลุ่มคนที่อยู่มาก่อนการประกาศพื้นที่อุทยาน หรือบุคคลที่หน่วยงานรัฐนำเข้ามา เช่น กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ของกองทัพตั้งแต่ปี 2523 ตามนโยบายที่ 66/23 สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์


2. ที่ดิน สปก.ที่มีประกาศหลังมีอุทยานแห่งชาติแล้ว ซึ่งมีสิทธิที่จะเข้ามาทำประโยชน์ทำกินตามที่รัฐให้สิทธิทำกินในการทำเกษตร


3. กลุ่มคนที่มีคดีกับอุทยาน ประมาณ 552 คดี


ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลาน ดังนั้นจึงควรที่จะนำ 3 กลุ่มนี้มาร่วมพิจารณา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง