TNN ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

TNN

สังคม

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

14.00 น. กองทัพเรือฝึกซ้อมฝีพายขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในเรือพระราชพิธี 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

14.00 น. กองทัพเรือฝึกซ้อมฝีพายขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในเรือพระราชพิธี 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2567

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยรูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำจัดขบวนเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธี จำนวนทั้งสิ้น 2,200 นาย

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายจากทุกพื้นที่ รวม 2,200 นาย จะเข้ารับการฝึกในเรือในแม่น้ำช่วง 8 - 30 กรกฎาคม 2567 (15 วันหลัง) โดย 2 พื้นที่หลัก คือบริเวณสะพานพระราม 8  และอู่ทหารเรือธนบุรี โดยกองทัพเรือ จะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย และเรือพระนั่ง ในวันที่ 8 - 30 กรกฏาคม 2567 (เฉพาะวันราชการ) ดังนี้

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

1. สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.


2. สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ในส่วนของ ผู้ที่มีความประสงค์จะชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่ง สามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม และ 23 - 26 กรกฎาคม  2567   ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30  น.(เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67)

ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 14ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง