TNN รมว.ดีอี นำถกบอร์ด Cloud First Policy ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”

TNN

สังคม

รมว.ดีอี นำถกบอร์ด Cloud First Policy ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”

รมว.ดีอี นำถกบอร์ด Cloud First Policy ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำถกบอร์ด Cloud First Policy ครั้งแรก ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”

วันนี้ (8 ก.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างบริการคลาวด์ภาครัฐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการความต้องการใช้บริการคลาวด์ (Demand) การให้บริการคลาวด์ (Supply) และมาตรฐานการบริหารจัดการการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Management) รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการเลือกใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) 


นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ฝากประเด็นสำคัญ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ที่จะแต่งตั้งไปประกอบการพิจารณา เช่น การแบ่งระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ, การเลือกใช้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน, การส่งเสริมการลงทุนบริการคลาวด์ภายในประเทศและแต้มต่อของผู้ให้บริการคลาวด์ไทย รูปแบบของงบประมาณ และการคิดค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อรองรับการใช้บริการคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งมาตรฐานและการรับประกันคุณภาพการให้บริการคลาวด์ต่อไป


รมว.ดีอี นำถกบอร์ด Cloud First Policy ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”

รมว.ดีอี นำถกบอร์ด Cloud First Policy ตั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ลุย “ระบบคลาวด์ภาครัฐ”


ภาพจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง