TNN มติบอร์ดเคาะคืน “กัญชา”กลับบัญชียาเสพติด เตรียมชงป.ป.ส.ออกกฎหมายคุม

TNN

สังคม

มติบอร์ดเคาะคืน “กัญชา”กลับบัญชียาเสพติด เตรียมชงป.ป.ส.ออกกฎหมายคุม

มติบอร์ดเคาะคืน “กัญชา”กลับบัญชียาเสพติด เตรียมชงป.ป.ส.ออกกฎหมายคุม

บอร์ดยาเสพติดมีมติให้ "กัญชา" กลับคืนบัญชียาเสพติด เตรียมเสนอป.ป.ส.พิจารณาต่อ คาดใช้ทัน 1 ม.ค. 68

การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 32-8/2567 โดยมี นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย.  และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แห่งตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระสำคัญ คือ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.... ที่กำหนดให้กัญชากัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด


นพ.สุรโชค พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ว่า วันนี้ (5 ก.ค.) มีการประชุมประเภทชื่อที่เป็นยาเสพติด ซึ่ง มีการเสนอเรื่องกัญชา กลับเป็นยาเสพติด โดยมีการพิจารณาและเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... ตามที่มีการเปิดแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 11-25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยรวมทั้งกัญชา กัญชง เพิ่มเข้ามาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 จากของเดิมมีเห็ดขี้ควาย เป็นต้น และจากนี้จะเสนอผลการประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ส. พิจารณา โดยร่างดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มกัญชาในส่วนช่อดอก สารสกัดเกิน 0.2% เป็นยาเสพติด ยกเว้นกิ่ง ก้าน ราก ใบ เมล็ด  ซึ่ง เป็นไปตามที่รับฟังความคิดเห็น 80% ที่เห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว  แต่ก็มีข้อสังเกต ที่เสนอว่า กิ่ง ก้าน ราก ใบ เมล็ดที่ยกเว้นไม่ใช่ยาเสพติด มีการถกกันว่า ควรเป็นเฉพาะในประเทศหรือไม่ ซึ่ง ข้อคิดเห็นนี้จะแนบไปกับความคิดเห็นที่รับฟังให้ทางคณะกรรมการ ป.ป.ส.ด้วย


ส่วนเรื่องเมล็ด ที่มีข้อกังวล จะรวบรวมทั้งหมดเสนอ ป.ป.ส. เช่นกัน อย่างเมล็ด สามารถนำน้ำมัน มาทำเป็นสารสกัดที่นำไปใช้ในรูปแบบเครื่องสำอางได้ ขณะที่ หากจะปลูกก็ต้องมีการขออนุญาต  สรุปคือ ในเรื่องกฎเกณฑ์ การใช้ การปลูก ที่เน้นทางการแพทย์และสุขภาพ จะมีการจัดทำร่างประกาศ กฎกระทรวงต่างๆ ออกมาว่า ใครใช้ได้ แพทย์แผนไทยแบบไหนใช้ได้บ้าง แบบไหนต้องขออนุญาต แบบไหนไม่ต้อง ส่วนคนทั่วไปจะใช้อย่างไรต้องรอขั้นตอนดำเนินการ ซึ่ง อย.จะดำเนินการคู่ขนานต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอคณะกรรมการ ป.ป.ส. พิจารณา


ทั้งนี้ อย.จะเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการป.ป.ส. สัปดาห์หน้า จากนั้นก็จะเป็นไปตามขั้นตอน มีประกาศ มีกฎกระทรวงออกมารองรับเพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 ส่วนร่างพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา พ.ศ...ยังมีความจำเป็นหรือไม่ นพ.สุรโชค กล่าวว่า ในส่วนของ พ.ร.บ.จะเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง