TNN อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

TNN

สังคม

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยเมื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ถูกอัญเชิญลงจากคาน นายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือ และถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จากคลองบางกอกน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่ อู่ทหารเรือธนบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม) โรงพยาบาลศิริราช ท่ามหาราช ท่าช้าง วัดระฆังโฆษิตาราม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี ทั้งนี้ การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำ

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 กองทัพเรือ และกรมศิลปากร สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัซกาลที่ 4 มาเป็นต้นแบบ โดยกองทัพเรือ สร้างในส่วนที่เป็นโครงสร้างเรือพายและคัดฉาก ส่วนกรมศิลปากร ดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรมของเรือทั้งหมด

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2537 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศ ขณะนั้น)เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้ำ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2539 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 4 เคยเป็นเรือพระที่นั่ง เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โขนเรือจำหลักรูปพระวิษณุประทับยืนบนครุฑ พระวรกายคล้ำ ในพระกรทั้ง 4 ทรงถือ จักร สังข์ คทา และตรีศูล ประทับบนครุฑยุดนาคหรือครุฑที่จับนาค 2 ตัวชูขึ้น ที่หัวเรือเบื้องใต้ครุฑเป็นช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ กลางลำเรือทอดบังลังก์กัญญาและมีแท่นประทับสำเรือ ภายนอกท้องเรือภายในแดง ตัวเรือมีความยาว 44.30 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ลึก 1.10 เมตร ใช้กำลังพลรวม 71 นาย แยกเป็นกำลังพลประจำเรือ 64 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 50 นาย คนถือธงท้าย 1นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย คนขานยาว 1 นาย และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จำนวน 7 นาย(เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67)

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 11ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง