TNN อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

TNN

สังคม

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เวลา 19.00 น. กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เวลา 19.00 น. กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ถูกอัญเชิญลงจากคาน นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือ และถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากคลองบางกอกน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่ อู่ทหารเรือธนบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม) โรงพยาบาลศิริราช ท่ามหาราช ท่าช้าง วัดระฆังโฆษิตาราม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี 

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทั้งนี้ การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ โดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอด ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2567 วันละ 1 ลำ ตามลำดับ

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ ทราบได้จาก บทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ที่ส่งประพันธ์ไว้ว่า 

“สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม” 

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลำปัจจุบันนี้ เป็นเรือสร้างใหม่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่แล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือตรีพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เป็นนาวาสถาปนิกผู้ต่อเรือสุพรรณหงส์ โดยจัดให้มีการประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2454 โขนหัวเรือจำหลักเป็นรูปหงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจก มีพู่จามรีห้อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก 

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือภายในทาสีแดง ตอนกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญาหรือบุษบกไว้สำหรับเป็นที่ประทับ เรือมีความยาวตลอดลำ 44.90 เมตร กว้าง 7.17 เมตร ลึก 0.94 เมตร ใช้กำลังพลรวม จำนวน 71 นาย แยกเป็นกำลังพลประจำเรือ 64 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 50 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนขานยาว 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง  จำนวน 7 นาย(เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67)

อัญเชิญ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ลงน้ำเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง