TNN รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่า 1 แสนบาท มีสวัสดิการตามกฎหมาย

TNN

สังคม

รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่า 1 แสนบาท มีสวัสดิการตามกฎหมาย

รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุดกว่า 1 แสนบาท มีสวัสดิการตามกฎหมาย

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า เงินเดือน สูงสุดกว่า 1 แสนบาท มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม คาสิโน และร้านอาหาร จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา ได้แก่ พนักงานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี กัปตัน พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี พนักงานนวด 


อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 59,331 - 100,406 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 17 มิถุนายน 2567) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด 


สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th โดยลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และดำเนินการสมัครไปทำงาน โดยเลือกหัวข้อ "สมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง" และเลือกรายการ "การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group (ครั้งที่ 2/2567)" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เพราะนอกจากทำให้แรงงานไทยมีโอกาสทางอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวได้แล้ว เม็ดเงินที่ได้รับยังถูกส่งกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป


นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ต้องการจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สื่อสารภาษาจีนกลางได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นกะได้ และหากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยทั้ง 6 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้


1. พนักงานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 22,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 100,406 บาท

2. หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 82,150 บาท

3. พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี 8 อัตรา ค่าจ้าง 16,000 - 18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 73,022 - 82,150 บาท ขึ้นอยู่กับบระสบการณ์

4. กัปตัน จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 68,459 บาท

5. พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี หญิง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 14,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 63,895 บาท

6. พนักงานนวด หญิง จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 13,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 59,331 บาท


สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,000 บาท 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง