TNN วัดโพธิ์ ชูพลัง ซอฟต์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

TNN

สังคม

วัดโพธิ์ ชูพลัง ซอฟต์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

วัดโพธิ์ ชูพลัง ซอฟต์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ชูซอฟต์พาวเวอร์ ดันตำรับการนวดแผนไทย-สถาปัตยกรรมโบราณ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

แม้ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ แต่บรรยากาศที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  หรือวัดโพธิ์ หนึ่งในหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทยอยเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดโพธิ์ ตาม จุดต่างๆ 


พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เปิดเผยว่าวัดโพธิ์เป็นศาสนถานที่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ ของวิถีวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา โดยเฉพาะการนำเสนอความน่าสนใจของวัดโพธิ์ในฐานะสถานที่มหาวิทยาลัยเปิด แห่งแรกของประเทศไทย  ซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านสถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมที่สวยงามของวัด เช่น ตำรายาไทย ที่ได้จารึก ไว้บริเวณโดยรอบพระอารามหลวง


นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง พิพิธภัณฑ์นวดไทย เพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ การนวดแผนโบราณของไทย / และการปรับปรุง ฤาษีดัดตนครบสมบูรณ์ 82 ท่า /  พร้อมจัดทำ QR Code ให้ประชาชนสแกนศึกษา ความรู้ประวัติต่างๆเกี่ยวกับการนวดดัดตนโดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ 2567 จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในวันธรรมดา ราว 5,000 - 7,000 คน  ส่วนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเทศกาล เคยมีนักท่องเที่ยวเข้าชมสูงสุดกว่า 12,000 คนต่อวัน 


ขณะที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเริ่มพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้านี้ อยู่ที่ประมาณวันละ 6,000 คน ซึ่งพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปและเอเชีย 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง