TNN แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

TNN

สังคม

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร แจ้งปิดถนน เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6,13,15, 25,28 ก.ค. 67 แนะ ปชช.หลีกเลี่ยงเส้นทาง

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร แจ้งปิดถนน เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดยปิดเส้นทางในวันที่ 6,13,15, 25,28 ก.ค. 67

 > 6 ก.ค. 67 เวลา 13.30-14.30 น.
(ซ้อม) ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย
เส้นทาง จากถนนหน้าพระลาน ถึง กระทรวงมหาดไทย


 > 13 ก.ค. 67 เวลา 13.30-14.30 น.
ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย
เส้นทาง จากถนนหน้าพระลาน ถึง กระทรวงมหาดไทย

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ ภาพจาก กรุงเทพมหานคร > 15 ก.ค. 67 เวลา 05.00-12.00 น.
(ซ้อม)ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์
1.เส้นทาง จากกระทรวงมหาดไทย ถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2.เส้นทาง จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึง ถนนหน้าพระลาน บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษไชยศรี

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ ภาพจาก กรุงเทพมหานคร > 25 ก.ค. 67 เวลา 05.00-10.00 น.
ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์
เส้นทาง จากกระทรวงมหาดไทย ถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ ภาพจาก กรุงเทพมหานคร> 28 ก.ค. 67 เวลา 04.00-10.00 น.
ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์
เส้นทางจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึง ถนนหน้าพระลาน บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษไชยศรี

แจ้งปิดถนน! เส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เช็กวัน-เวลาได้ที่นี่ ภาพจาก กรุงเทพมหานคร


แนะนำประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ข่าวแนะนำ