TNN งานราชการ 2567 เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย" 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา เงินเดือนสูง!

TNN

สังคม

งานราชการ 2567 เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย" 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา เงินเดือนสูง!

งานราชการ 2567 เปิดสอบ ครูผู้ช่วย 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา เงินเดือนสูง!

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย 2567" จำนวน 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา เริ่มรับสมัคร 9 - 15 กรกฎาคม

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา 


ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 24.00 น. สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://vec.jobthaigov.com ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 


โดย สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และกำหนดสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 นี้


ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้


1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 423 อัตรา

2.กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา

3. รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

   3.1 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท

   3.2 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท

   3.3 ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก  วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท

  3.4 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 19,460 บาท


ซึ่งรายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง และจำนวนอัตราว่าง สามารถดูได้ที่ https://ipa.vec.go.th/  หรือ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2


เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งนี้ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง