TNN 10 ข่าวปลอมประชาชนสนใจมากที่สุด 21 - 27 มิ.ย. 67 แนะอย่าหลงเชื่อ-ส่งต่อข้อมูล

TNN

สังคม

10 ข่าวปลอมประชาชนสนใจมากที่สุด 21 - 27 มิ.ย. 67 แนะอย่าหลงเชื่อ-ส่งต่อข้อมูล

10 ข่าวปลอมประชาชนสนใจมากที่สุด 21 - 27 มิ.ย. 67 แนะอย่าหลงเชื่อ-ส่งต่อข้อมูล

ดีอี รายงาน ข่าวปลอม 10 อันดับ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด ระหว่าง 21 - 27 มิถุนายน 2567 แนะอย่าส่งต่อข้อมูล-หลงเชื่อ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “เปิดแอร์เย็นเกินไป ส่งผลให้เด็กเป็นอัมพาตที่หน้าและปากบิดเบี้ยว” รองลงมาคือเรื่อง “ผู้ประกันตน อายุ 55 ปี สามารถเบิกเบี้ยคนชราของประกันสังคมเป็นเงินก้อนได้” โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนในสังคม


นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,093,135 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 262 ข้อความ


สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 219  ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 29 ข้อความ ข้อความที่มาจาก Website จำนวน 1 ข้อความ และช่องทาง Facebook จำนวน 13 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 200 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 96 เรื่อง

            

ดีอีเอส ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 87 เรื่อง

กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน 49 เรื่อง

กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 7 เรื่อง

กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 13 เรื่อง

กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 44 เรื่อง

          

เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และกลุ่มเศรษฐกิจ ตามลำดับ โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่


อันดับที่ 1 : เรื่อง เปิดแอร์เย็นเกินไป ส่งผลให้เด็กเป็นอัมพาตที่หน้าและปากบิดเบี้ยว

อันดับที่ 2 : เรื่อง ผู้ประกันตน อายุ 55 ปี สามารถเบิกเบี้ยคนชราของประกันสังคมเป็นเงินก้อนได้

อันดับที่ 3 : เรื่อง Flexinol แก้ปวดสลักเพชรลงขา เส้นอักเสบ ชาลงเท้า

อันดับที่ 4 : เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อ ศูนย์ช่วยเหลือ เหยื่อถูกหลอกโอนเงินออนไลน์

อันดับที่ 5 : เรื่อง กรมการจัดหางาน รับสมัครคนแพ็กสบู่ใส่กล่องผ่านเพจเฟซบุ๊ก จัดหางาน

อันดับที่ 6 : เรื่อง พายุโซนร้อนจะเคลื่อนผ่านภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงวันที่ 26-27 มิ.ย.67

อันดับที่ 7 : เรื่อง กรมขนส่งฯ เปิดให้ลงทะเบียนใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเพจรับจัดทำใบขับขี่ ต่ออายุหรือทำใหม่ DLT

อันดับที่ 8 : เรื่อง ทำใบขับขี่ใหม่และต่ออายุได้ทางเพจ Driving License DLT Online

อันดับที่ 9 : เรื่อง รับทำใบขับขี่ทุกชนิด ไม่ต้องสอบเอง ผ่านเพจ เจนจิรา

อันดับที่ 10 : เรื่อง ประกาศรับพนักงานพับถุง ติดต่อผ่านเพจจัดหางานฝีมือ 

                    

จาก 10 อันดับ พบข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ หน่วยงานรัฐ และด้านสังคม อาชีพ ความเป็นอยู่มากถึง 6 อันดับ โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบแอบอ้างที่มาจากหน่วยงานรัฐ และแอบอ้างติดต่อประสานงานหน่วยงานของทางภาครัฐ ทำให้ประชาชนส่วนมากหลงเชื่อ และสร้างความเข้าใจผิด จึงคาดว่าอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงความสนใจของผู้รับข่าวสาร โดยกรณีนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความหลงเชื่อ เข้าใจผิด เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแบบผิดๆ ซึ่งอาจก่อให้ความเสียหายที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม


อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ หรือเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด โดยสามารถตรวจสอบ ติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ที่

ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง”ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ