TNN ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี

TNN

สังคม

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน คาดปี 70 มูลค่าสูงถึง 100,000 ล้าน เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ระหว่างวันที่ 3- 7 ก.ค. คาดสร้างเงินและรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “นวดไทย สปาไทย สมุนไพรไทย สู่เวทีโลก” ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2567  ที่ ที่ ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย และตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 –2570 ในปี 2570 ตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งยกระดับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี


ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยในส่วนของต้นน้ำ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจาก 18,000 ไร่ เป็น 1,059,818 ไร่ เกษตรกรปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้นจาก 5,400 ราย เป็นกว่า 360,000 ราย ส่วนกลางน้ำ มีโรงงานภาคเอกชนผลิตยาสมุนไพร ประมาณ 1,000 แห่ง โรงงานสกัด 11 แห่ง และโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP ทั่วประเทศ 46 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 1.5 พันล้านบาท / และในส่วนปลายน้ำ ในปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศมีมูลค่า 56,944 ล้านบาท มีการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรมากขึ้น โดยพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแชมเปี้ยน 12 รายการ มีผลงานวิจัยมากกว่า 141 โครงการ เพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 6,604 ล้านบาท 


ขณะที่ ปัจจุบันมียาสมุนไพรไทยขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมแล้วทั้งสิ้น 17,300 รายการ โดย สปสช. ยอมรับการใช้ยาไทย 28 รายการเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าไปมีส่วนในการรักษาโรคแก่ประชาชนให้ได้มากกว่า 28 รายการ

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี

 

ไทยอันดับ 1 อาเซียน มูลค่าสมุนไพร ส่งออกกว่า 6,600 ล้านต่อปี


สำหรับการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 กิภายในงานประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ โซนวิชาการ / โซน Service มีคลินิกให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ และคลินิกบำบัดยาเสพติด/ โซน Wisdom พบหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ หมอพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค การนวดอัตลักษณ์ไทยและสมุนไพรอัตลักษณ์จาก 76 จังหวัด / โซน Product ให้คำปรึกษาเรื่องการส่งออกและภาพรวมตลาดสมุนไพร / โซน Wellness ให้บริการนวดไทย  และโซน Innovation ให้คำปรึกษา นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมต้นแบบ ตลอดจนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและตลาดความรู้ แจกต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์สมุนไพรฟรีวันละ 1,000 ชิ้น และการเรียนรู้สวนสมุนไพรและสมุนไพรหายาก ซึ่งการจัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดมากกว่า 300 ล้านบาท


///

ข่าวแนะนำ