TNN พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ ประวัติและเส้นทางการเมือง

TNN

สังคม

พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ ประวัติและเส้นทางการเมือง

 พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ ประวัติและเส้นทางการเมือง

ประวัติและเส้นทางการเมืองของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์: ชื่อที่ (เคย) โลดแล่นในแวดวงการเมืองไทย กับเรื่องราวชีวิตที่มากกว่าละคร

ประวัติและเส้นทางการเมืองของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์


พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็นนักการเมืองที่ผ่านประสบการณ์ในเส้นทางการเมืองของไทยมาอย่างโชกโชน ทั้งในฐานะอดีตข้าราชการตำรวจ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์หลายสมัย บทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ถึงประวัติ การศึกษา และเส้นทางการเมืองของเขา


ประวัติและการศึกษา


บรรยิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อนจะเข้ารับราชการในกรมตำรวจ จากนั้นเขาได้ลาออกจากราชการตำรวจในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมือง นอกจากนี้ เขายังจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย 


เส้นทางทางการเมือง


บรรยิน เริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ในนามพรรคไทยรักไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรถึง 2 สมัย ก่อนที่พรรคไทยรักไทยจะถูกยุบไป เขาจึงย้ายมาสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย และเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้วย 


ตำแหน่งสำคัญในสภา


ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บรรยินได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ รองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมาธิการสาธารณสุข และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)


บทบาทในฝ่ายบริหาร


บรรยินได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในฝ่ายบริหาร โดยเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ก่อนจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี จากกรณีที่พรรคมัชฌิมาธิปไตยถูกยุบไป


การกลับสู่เส้นทางการเมือง


หลังครบกำหนดโทษตัดสิทธิทางการเมือง บรรยินได้กลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองอีกครั้ง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในนามพรรคเพื่อไทย ทั้งการเลือกตั้งปี 2557 และ 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง


ข้อพิพาททางกฎหมาย


แม้จะประสบความสำเร็จในเส้นทางการเมือง แต่ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ ก็เผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดี ทั้งคดีอาญา และคดีพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจ 


ในส่วนของคดีอาญานั้น เขาเคยถูกออกหมายจับในข้อหาต่างๆ เช่น ปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม รวมถึงคดีที่มีความร้ายแรงอย่างคดีอุ้มฆ่า ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก


ส่วนในคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก็มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการทำสัญญาทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องกันในชั้นศาล


เครื่องราชอิสริยาภรณ์


จากบทบาทในราชการ การเมือง และสังคม บรรยินเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง อาทิ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติยศและความดีความชอบที่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

---------------------------


จากข้อมูลประวัติและเส้นทางการเมืองของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ ที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่สามารถเติบโตขึ้นสู่การเมืองระดับชาติ ผ่านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหาร แม้จะมีอุปสรรคบางประการ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าวงการเมืองไทยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ต่อไปภาพ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์

ข่าวแนะนำ