TNN จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงาน"เกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง"

TNN

สังคม

จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงาน"เกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง"

จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน"เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง"ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.เพื่อโชว์สินค้าเกษตร อาหาร ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร"เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายนนี้ โดยมีเกษตรกร ร้านค้า และผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป เครื่องจักรสาน สินค้าพื้นเมือง และสินค้าเกษตรหลากหลายรายการ เข้าร่วมกว่า 200 ร้านค้า

จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาคเกษตรและอาหารถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการจัดงานมหกรรมการเกษตรครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการโชว์ศักยภาพด้านสินค้าเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติอาหารแต่ละท้องถิ่นที่ออกบูธวางจำหน่ายเป็นการดึงเม็ดเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเมืองได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี


จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง

ด้านนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ตามนโยบาย"ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรทั้งระบบ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรเป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทุกระดับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร Young Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผู้สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี และสินค้านวัตกรรมต่างๆ ได้กระจายผลผลิตจากท้องถิ่นสู่ตลาดที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย และกลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

จัดโชว์ศักยภาพอาหารไทย กับงานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง


นอกจากนี้การจัดงานยังสอดแทรกแนวทางการส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เชื่อมโยงกลับสู่ชุมชนด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแนวคิดตลาดรักษ์โลก โดยกำหนดให้ทุกร้านค้าต้องใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมาจัดการใช้ประโยชน์ตามหลัก Zero Waste“


ข่าวแนะนำ