TNN วิธีช่วยชีวิตถูกไฟฟ้าดูด

TNN

สังคม

วิธีช่วยชีวิตถูกไฟฟ้าดูด

วิธีช่วยชีวิตถูกไฟฟ้าดูด

มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบเหตุ ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดแต่การช่วยเหลือต้องปลอดภัยและไม่ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ประสบเหตุไฟดูด

มีคำแนะนำจากกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข  ในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด หลังเกิดกรณีนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ถูกไฟฟ้าดูดจากตู้กดน้ำดื่มทำให้เสียชีวิต   อันดับแรกตั้งตั้งสติ  ตั้งสติ อย่าใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่โดนไฟดูด-ช็อต และต้อง ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ด้วยการถอดปลั๊ก ปลดสวิตซ์หรือคัทเอาท์หลังจากนั้นให้ใช้วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง เชือกแห้ง พลาสติกที่แห้งสนิท ถุงมือยาง ไม้แห้ง เขี่ยสายไฟออก ผลักหรือดึงตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว  

หากเกิดไฟดูด-ช็อตบริเวณที่มีน้ำขัง ให้ตัดกระแสไฟและเขี่ยสายไฟออก ก่อนเข้าไปช่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ทันที  โทรแจ้ง 1669 รีบนำส่งโรงพยาบาล 

ส่วนการตั้งข้อสังเกตวิธีช่วยเหลือด้วยการ ถีบ ผู้ประสบเหตุนั้น ไม่แนะนำเพราะอาจเกิดอันตราย ผู้ช่วยเหลือหากหกล้มได้รับบาดเจ็บและอาจถูกไฟดูดแทนได้ ส่วนผู้ที่ถูกไฟดูดก็อาจได้รับอันตรายจาการถูกถีบได้เช่นกัน 


ส่วนแนวทางการป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดูด รั่ว หรือ ช็อต  ได้แก่
1. สำรวจจุดติดตั้งเครื่องตัดไฟ เมื่อเกิดเหตุจะสามารถหาจุดตัดไฟได้รวดเร็ว
2. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่เป็นประจำ หากพบชำรุดให้ รีบซ่อมแซมโดยทันที หรือเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
3. ควรย้ายปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูง ให้อยู่เหนือบริเวณที่มีโอกาส ที่น้ำจะท่วมถึง
4. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่โดนน้ำท่วมแล้ว หรือควรตรวจสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน

ข่าวแนะนำ