TNN ปีนี้คนไทยเตรียมลุ้น “ต้มยำกุ้ง - ชุดเคบาย่า” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก

TNN

สังคม

ปีนี้คนไทยเตรียมลุ้น “ต้มยำกุ้ง - ชุดเคบาย่า” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก

ปีนี้คนไทยเตรียมลุ้น “ต้มยำกุ้ง - ชุดเคบาย่า” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก

วธ.ชวนคนไทยลุ้น “ต้มยำกุ้ง - ชุดเคบาย่า” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

วันนี้ ( 26 มิ.ย. 67 )สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกแล้ว  4 รายการ ได้แก่ โขน นวดไทย โนรา และประเพณี“สงกรานต์ในประเทศไทย” 


ในปีนี้มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย 2 รายการ  ได้แก่ “ต้มยำกุ้ง”และ “ชุดเคบาย่า” ซึ่ง “เคบาย่า” นั้นประเทศไทยได้เสนอร่วมกับมาเลเซีย  บูรไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 19 วันที่ 2-7 ธันวาคม 2567  ณ สาธารณรัฐปารากวัย


นอกจากนี้ ได้เสนอ “ชุดไทย” และ “มวยไทย”  รวมทั้ง “ผ้าขาวม้า” เพื่อเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกไปแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาตามลำดับ นอกจากนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล “ประเพณีลอยกระทง” เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกอีกด้วย 


ทั้งนี้ได้ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ “ต้มยำกุ้ง” และชุด “เคบาย่า” เข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้แล้วด้วย


ขณะที่การจัดทำแผนล่วงหน้า 10 ปีในการเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ล่าสุดมีการจัดทำรายละเอียดทั้งประเภท และระยะเวลาดำเนินการ โดยแผนดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม -  Soft Power ด้านต่าง ๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติ


ภาพจาก: TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ