TNN "นพดล กรรณิกา" อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ

TNN

สังคม

"นพดล กรรณิกา" อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ

นพดล กรรณิกา อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ลาออกจากตำแหน่ง ก.ต.ช. เพื่อเปิดทางให้คนใหม่ พร้อมเผยความภูมิใจในผลงานที่ผ่านมา และยืนยันจะสนับสนุนงานตำรวจต่อเนื่องผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่เข้ามาสานต่อภารกิจ โดยระบุว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


นพดล กรรณิกา อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ


ดร.นพดล กล่าวว่า ตนมีความภูมิใจในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ช. ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคประชาชน ในการพัฒนางานตำรวจเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการหนุนเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน


นพดล กรรณิกา อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ


ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ดร.นพดล ได้ขับเคลื่อนนโยบายตำรวจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ช่วงรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยได้ลงพื้นที่ร่วมทำงานกับ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในหลายโครงการสำคัญ เช่น การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างเครือข่ายข่าวกรองระดับชุมชน


นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สัมผัสหน้างานภารกิจของตำรวจระดับพื้นที่จริง เช่น ที่จังหวัดหนองคาย และได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์


นพดล กรรณิกา อำลาตำแหน่ง ก.ต.ช. เปิดทางคนใหม่สานงานต่อ


ดร.นพดล ฝากให้ฝ่ายนโยบายเดินหน้าสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนและดูหน้างานตามแนวชายแดน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตามโรดแมปฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนที่ตนได้ออกแบบและเสนอให้กับสำนักงาน ก.ต.ช. แล้ว


ทั้งนี้ ดร.นพดล ยังแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจงานตำรวจอื่นใดที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตนต่อไป

ข่าวแนะนำ