TNN ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดู"ผีเสื้อ"ปางสีดา

TNN

สังคม

ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดู"ผีเสื้อ"ปางสีดา

ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

ททท.ชวนเที่ยวเมืองรองเทศกาลดูผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับฝูงผีเสื้อหลากหลายชนิดที่จะมาอวดโฉมให้ได้ชม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเมืองรอง ผลักดันจังหวัดสระแก้วเป็นต้นแบบผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวในฤดูฝน เพราะนอกจากท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ผีเสื้อ น้ำตก ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากหลาย เช่น เที่ยววิถีชุมชน เรียนรู้ประเพณีต่างๆรวมถึงอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ และเที่ยวชมปราสาทสด๊อกก๊อกธม ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต

นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน ว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสระแก้วเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวทุกมิติ เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สวยงามกระจายอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัด จึงถือเป็นต้นทุนในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งในแต่ละปีก็มีการจัดงานตามเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ ที่ได้รับความสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวมากสุด คือ เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา  โดยในปีนี้ก็จัดกิจกรรมเช่นกันและมีความพิเศษกว่าทุกปี คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณทำให้สามารถจัดงานได้ในช่วงต้นฤดูฝน มีผีเสื้อออกมายลโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพชมความสวยงามหลายชนิด ทั้งกลางวันและกลางคืน ขณะเดียวกันปีนี้ยังจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมยังจะนำสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป มาเปิดตลาดภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา หวังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยอำนวยความสะดวกให้ครบในจุดเดียว ทั้งเที่ยวชมธรรมชาติ มีแหล่งจำหน่ายอาหาร และสถานที่พักค้างคืนภายในอุทยานฯได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

   


    ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 
   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดาปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ จึงเชิญชวนให้ประชาชนออกท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจตามเมืองรองให้เกิดการเติบโต โดยจังหวัดสระแก้วตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวในฤดูฝน เพราะนอกจากท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ผีเสื้อ น้ำตก ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากหลาย เช่น เที่ยววิถีชุมชน เรียนรู้ประเพณีต่างๆรวมถึงอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ และเที่ยวชมปราสาทสด๊อกก๊อกธม ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต


   


    ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 
   ขณะที่ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมด้วย ระบุว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2567 มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสระแก้วแล้วประมาณ 5 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกัน และคาดการณ์ว่าจากนี้ไปตลอดทั้งปี จ.สระแก้วก็จะค่อยๆพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับเมืองรองได้ดีขึ้นตามหมุดหมายพัฒนาการท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำหนด

   


    ชวนเที่ยวเมืองรอง กับเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 
   

ที่มาภาพ : กรมอุทยานฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง