TNN เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมอง อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา

TNN

สังคม

เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมอง อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา

เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมอง อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา

“บุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสมอง ความสามารถของสมองลดลงชัดเจน อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา

     ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้ข้อมูลในเพจบักทึกน่ารู้ by Dr.Adune ถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีการพูดถึงผลกระทบในหลายอวัยวะ แต่พบว่า สมองเป็นส่วนที่ได้รับอันตรายรวดเร็ว ทำให้อักเสบ และหลายคนยังคิดว่า ไม่แตกต่าง จากบุหรี่ธรรมดา ไม่อันตรายมาก ... มาดูข้อเท็จจริงกันครับ


    -เป็นการศึกษาในหนู (ที่ต้องทำในหนู เพราะ ควบคุมง่าย และ สามารถผ่าสมองมาตรวจชันสูตร) ใช้หนูวัย 3 เดือน จำนวน 18 ตัว กลุ่มละ 6 ตัวเท่าๆกัน แบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ กลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า และ กลุ่มที่สูบบุหรี่ธรรมดา โดย พ่นควันบุหรี่ ครั้งละ 3 วินาที ห่างกันทุก 1 นาที จำนวน 150 ครั้งต่อวัน (ใช้สารเคมี 50 ml) ทำทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน ในวันสุดท้าย (วันที่ 14) ทำการทดสอบ ในหาอาหารในเขาวงกต และ ดูเวลา ที่หาอาหารพบ และทำการทดสอบซ้ำ ในวันรุ่งขึ้น อีกครั้ง 


   -ผลการศึกษาพบว่า หนูที่สูบบุหรี่ เริ่มมีน้ำหนักตัวลดลงกว่า หนูกลุ่มที่ไม่สูบ ตั้งแต่ 7 วันหลังเริ่มการศึกษา และ ในวันที่ทดสอบให้หาอาหาร พบว่า หนูที่สูบบุหรี่ หาอาหารได้ช้ากว่า หนูที่ไม่ได้สูบ และ หนูที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า หาอาหารได้ช้าที่สุด ทั้งนี้ ผู้ศึกษา คิดว่าน่าจะเกิดจาก ผลกระทบต่อการรับกลิ่น ทำให้ หนูได้กลิ่นน้อยลง จึงอยากอาหารน้อยลง น้ำหนักตัวลดลง และ หาอาหารไม่เจอ .... แต่ที่น่าสนใจ คือ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง และ หยุด บุหรี่ ได้ 1 วัน จัดให้ หนูเข้าสู่เขาวงกต เพื่อหาอาหารใหม่ พบว่า หนูกลุ่มที่สูบบุหรี่ธรรมดา กลับมาหาอาหารได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ถึงแม้ว่า จะไม่เท่ากับ หนูที่ไม่สูบบุหรี่ก็ตาม แต่ดีขึ้น ขณะที่หนูกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ยังคง หาอาหารได้ช้า ซึ่ง เชื่อว่า เกิดจากความสามารถในการเรียนรู้ ที่ลดลงไปมาก


    -เมื่อนำสมองหนูมาชันสูตร พบว่า หนูกลุ่มที่ สูบบุหรี่ ไฟฟ้า เซลล์สมองถูกทำลายเป็นจำนวนมากที่สุด ขณะที่หนูที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เซลล์สมองถูกทำลายบ้างบางส่วน โดยที่หนูที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เซลล์สมองยังคงปกติ ... จากการศึกษานี้ จึงบอกได้ว่า บุหรี่ ทำลายสมอง และทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง โดยที่ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย และ ทำลายสมองมากกว่า บุหรี่ธรรมดา และ ยังทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง ถึง 6 เท่า

     -บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสมอง และ ระบบประสาทมากจริงๆนะครับ


         เอกสารอ้างอิง : E. S. Prasedya, et al. Short‑term E‑cigarette toxicity efects on brain cognitive memory functions and infammatory responses in mice. Toxicol Res. (2020) 36:267–273

เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมอง อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง