TNN เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

TNN

สังคม

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเปิดงาน นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเปิดงาน นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ ซึ่งมีระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 21.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ 

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

โดย นิทรรศการ BKK EXPO 2024 แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงตลอด 2 ปี ของกรุงเทพมหานคร ทั้งความคืบหน้าของนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง พร้อมมารู้จัก กรุงเทพฯ ผ่านนิทรรศการ Bangkok City Model Exhibition จำลองกรุงเทพฯ เป็นขนาดย่อม เชื่อมโยงอดีต ฟังเสียงปัจจุบัน กำหนดอนาคตกรุงเทพฯ

ไปพร้อม ๆ กับ ครั้งแรก ของการจัดแสดงโมเดลจำลองกรุงเทพฯ แบบ Interactive แสง สี เสียง

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

พร้อมเนรมิตพื้นที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ณ สวนเบญจกิติ ให้กลายเป็น 5 เมือง ที่อธิบายแนวความคิดของงานในปีนี้คือ ‘เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ’ 5 เมือง ได้แก่เมืองที่ 1 ‘เมืองเศรษฐกิจ โอกาส และความหวัง’ เมืองที่ 2 ‘เมืองสร้างสรรค์ การศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต’ เมืองที่ 3 ‘เมืองปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน’ เมืองที่ 4 ‘เมืองยั่งยืน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม’ และเมืองที่ 5 ‘เมืองเดินทาง เส้นทาง และสายน้ำ’(เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67)

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

เปิดแล้ว BKK EXPO 2024 ส่องผลงาน กทม. สู่การพัฒนาในอนาคต

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 21ภาพ

ข่าวแนะนำ