TNN "ทวี" ห่วงเยาวชน เสี่ยงเข้าถึงยาเสพติดเพิ่มขึ้น 10 เท่า

TNN

สังคม

"ทวี" ห่วงเยาวชน เสี่ยงเข้าถึงยาเสพติดเพิ่มขึ้น 10 เท่า

ทวี ห่วงเยาวชน เสี่ยงเข้าถึงยาเสพติดเพิ่มขึ้น 10 เท่า

รมว.ยุติธรรม ห่วงสถานการณ์ยาบ้าในเยาวชน หลัง ป.ป.ส. พบว่า ผู้เสพยาบ้ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เร่งลดความเสี่ยงป้องกันเยาวชนเข้าสู่วงจรยาเสพติด ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.เปิดกิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า รณรงค์ให้เด็กเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด


พันตำรวจเอก ทวี กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด ว่า อัตราของผู้ติดยายังคงสูงและอยู่ในกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่แนวโน้มอายุของผู้เสพน้อยลงเรื่อยๆ โดยยาเสพติดที่เด็กเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย หรือ ระบาดรุนแรงสุดคือยาบ้า ซึ่งจากข้อมูลของผู้ติดยาเสพติดพบว่าอายุเฉลี่ยน้อยสุดตั้งแต่ 15-19 ปี ถือเป็นช่วงวัยต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เด็กเยาวชน เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนอกจากมีราคาถูก รวมถึงมีผู้ค้ารายย่อยตามชุมชน ยังมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง บิดเบือนจนถูกชักจูงเข้าสู่วงจรยาเสพติด รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายป้องปรามเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเข้มข้นขึ้น ผ่านการสร้างการรับรู้ในการเรียนการสอน รวมถึงใช้สื่อโซเชียลเป็นกระบอกเสียงสื่อสารไปถึงเด็กเยาวชน นำอินฟูลเอ็นเซอร์ มาร่วมถ่ายทอดให้เด็กเยาวชนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด


ทั้งนี้พันตำรวจเอก ทวี ยอมรับว่านอกจากยาบ้าสิ่งที่น่ากังวลคือยาเสพติดที่เป็นสารตั้งต้นให้เด็กเยาวชนถลำเข้าถึงยาบ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า น้ำกระท่อม และกัญชา โดยเฉพาะกระท่อมและกัญชา ที่ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมชัดเจน ซึ่งในการเสพติดกัญชา และน้ำกระท่อมพบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า


จากความกังวลและสถานการณ์ที่เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดประเภทยาบ้ากันมากขึ้น ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม จึงจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดประกวดคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้า ซึ่งจะคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อมาตัดสินในระดับประเทศชิงเงินรางวัลรวมทุกระดับกว่า 24 ล้านบาท ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาเผยแพร่ รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างกระแสให้เด็กเยาวชนห่างไกลจากยาบ้า

ข่าวแนะนำ