TNN ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

TNN

สังคม

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ เปิดให้ ประชาชน เข้าชมเรือพระราชพิธี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ซึ่งในส่วนของเรือพระราชพิธี กำลังมีการดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือพระที่นั่ง โดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรและเปิดให้ชมการฝึกฝีพาย ณ บ่อเรือแผนกเรือราชพิธี

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ เปิดให้ ประชาชน เข้าชมเรือพระราชพิธี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ซึ่งในส่วนของเรือพระราชพิธี กำลังมีการดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือพระที่นั่ง โดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรและเปิดให้ชมการฝึกฝีพาย ณ บ่อเรือแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ต.ค. 2567 นี้

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ใช้เรือพระราชพิธี จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวนเป็น 5 ริ้ว ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธี รวมทั้งสิ้น 2,200 นาย(เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.67)

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ทัพเรือ เปิดให้ ปชช. เข้าชมเรือพระราชพิธี เตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 28ภาพ

ข่าวแนะนำ