TNN ลุ้นร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ ผ่านวุฒิสภา เตรียมจัดงานฉลองวันนี้ที่ทำเนียบฯ

TNN

สังคม

ลุ้นร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ ผ่านวุฒิสภา เตรียมจัดงานฉลองวันนี้ที่ทำเนียบฯ

ลุ้นร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ ผ่านวุฒิสภา เตรียมจัดงานฉลองวันนี้ที่ทำเนียบฯ

รมว.พม. เผยร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเตรียมผ่านวุฒิสภา เตรียมจัดงานเย็นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล เฉลิมฉลองแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้จะเป็นวันที่สำคัญของพี่น้องคนไทย โดยเฉพาะ LGBTQ+ เพราะว่าเป็นวันที่สมาชิกวุฒิสภาจะพิจารณาในวาระสองและวาระสามของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการเดินทางที่ยาวไกลตั้งแต่ปี 2555 มาจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ได้ฝ่าฟันแล้วแก้ไขปัญหากันมา 


วันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงบ่ายเราจะได้รับข่าวดีจากทางวุฒิสภา ซึ่งเมื่อผ่านวาระสามของทางวุฒิสภาแล้วไม่ได้แปลว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที เราต้องรอให้มีการมีการนำทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยเพื่อที่จะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาไม่นาน แต่ว่าอย่างน้อย เมื่อพ้นวันนี้ไปแล้วเรามั่นใจว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียม จะทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด สถานะใด นั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ถูกต้องตามกฏหมายทั้งสิทธิต่างๆ ทางด้านแพ่ง รวมถึงเรื่องสินสมรส และเรื่องอะไรต่างๆ นั้นจะมีสิทธิได้รับเหมือนทุกๆ คน 


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ช่วงเย็นวันนี้ เราจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ทำเนียบรัฐบาล บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ส่งไปให้กับพี่น้องทั่วโลกได้ทราบว่าวันนี้ประเทศไทยของเราได้เดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมในการเดินไปข้างหน้า ทุกๆ คนพร้อมกัน โดยที่ไม่ทิ้งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาไว้ข้างหลังภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง