TNN รู้จัก วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง: ผู้คว้าประมูลข้าวรัฐ 286 ล้าน

TNN

สังคม

รู้จัก วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง: ผู้คว้าประมูลข้าวรัฐ 286 ล้าน

รู้จัก วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง: ผู้คว้าประมูลข้าวรัฐ 286 ล้าน

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ชนะการประมูลข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในสต็อกรัฐบาล ด้วยมูลค่ากว่า 286 ล้านบาท ท่ามกลางความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวและการไม่กระทบต่อตลาดข้าวในประเทศ

เปิดประวัติ "วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง" ผู้ชนะประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล 15,000 ตัน มูลค่า 286 ล้านบาท  


บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2567 ด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ประกอบธุรกิจจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และมีสถานะการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


การประมูลซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลครั้งนี้ ดำเนินการโดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อระบายข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จากคลังพูนผลเทรดดิ้ง ปริมาณ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ และจากคลังกิตติชัย ปริมาณ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ รวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000 ตัน มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 6 ราย จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 7 ราย


บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด สามารถเสนอราคาสูงสุดในการประมูลข้าวทั้งสองคลังสินค้า โดยเสนอราคาซื้อข้าวคลังพูนผลเทรดดิ้ง 64,010,216.32 บาท เฉลี่ยตันละ 19,070 บาท และคลังสินค้ากิตติชัย 222,292,403.22 บาท เฉลี่ยตันละ 19,070 บาท  รวมมูลค่ากว่า 286 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาข้าวในตลาดปัจจุบัน 


นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ราคาที่บริษัทวีเอทฯ ประมูลได้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวสารในสต็อกรัฐบาล แม้จะเก็บมานานหลายปี แต่ได้มีการเก็บรักษาที่ดีและผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว จึงทำให้ราคาประมูลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 


ทั้งนี้ อคส. จะเจรจาต่อรองราคากับบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดเป็นประโยชน์แก่รัฐ ก่อนสรุปผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาซื้อขายและชำระเงิน เพื่อขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าภายใน 30 วันหลังทำสัญญา  


นายภูมิธรรมยังมั่นใจว่า การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวและอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ เนื่องจากข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด คาดว่าจะเริ่มมีผลผลิตออกมาในเดือนพฤศจิกายน และปริมาณข้าวที่ประมูลไปราว 15,000 ตัน ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวของไทยที่มีสูงถึงปีละกว่า 8 ล้านตัน 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้าวที่บริษัทวีเอทฯ ประมูลได้ในครั้งนี้ หากต้องการนำไปส่งออกจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขณะที่การนำไปจำหน่ายในประเทศ ก็จะต้องผ่านมาตรฐานข้าวสารบรรจุถุงของกรมการค้าภายใน รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย


รู้จัก วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง: ผู้คว้าประมูลข้าวรัฐ 286 ล้าน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง