TNN คำนวณยอดหนี้กยศ. ใหม่ระยะ 2 พบมีผู้กู้ยืม 6.8 หมื่นรายชำระครบถ้วน-ปิดบัญชีได้

TNN

สังคม

คำนวณยอดหนี้กยศ. ใหม่ระยะ 2 พบมีผู้กู้ยืม 6.8 หมื่นรายชำระครบถ้วน-ปิดบัญชีได้

คำนวณยอดหนี้กยศ. ใหม่ระยะ 2 พบมีผู้กู้ยืม 6.8 หมื่นรายชำระครบถ้วน-ปิดบัญชีได้

กยศ. เผยคำนวณยอดหนี้ใหม่ระยะสอง 2.05 ล้านราย เสร็จแล้วพบมีผู้กู้ยืม 68,000 ราย ชำระหนี้ครบถ้วนและสามารถปิดบัญชีได้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculate) ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า 2.05 ล้านรายแล้ว พบว่ามีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย มียอดชำระหนี้ครบถ้วนและสามารถปิดบัญชีได้ และจะหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ผ่านองค์กรนายจ้าง จำนวน 247 ราย 


การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี และคิดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปี 


ทั้งนี้ การคำนวณหนี้ข้างต้นเป็นการคำนวณหนี้นอกระบบ กยศ. Connect โดยกองทุนฯ จะมีหนังสือให้ผู้กู้ยืมแต่ละรายทราบ และเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดหนี้ทั้งหมดจะแสดงในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ต่อไป


ปัจจุบันกองทุนฯมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้ปกติ 1.4 ล้านราย ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย โดยเมื่อช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมากองทุนฯได้มีการคำนวณหนี้ระยะแรกให้ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน ประมาณ 50,000 รายแล้ว ทั้งนี้ กองทุนฯจะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินแต่ละกลุ่มทุกรายต่อไป ซึ่งกองทุนฯขอยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ภาพจาก Getty Images

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง