TNN รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง

TNN

สังคม

รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง

รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง

ขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน เปลี่ยนรูปแบบขนยาเสพติดเข้าไทย เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีโดรนในการขน ครั้งละหลักหมื่นถึงแสนเม็ดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.พร้อมด้วย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ นบ.ยส.24 และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจลาดตระเวนในการสกัดกั้นปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ทั้งทางบก และทางเรือ บริเวณแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ซึ่งภารกิจลาดตระเวนตามลำแม่น้ำโขง ถือเป็นด่านแรกของงานสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชายแดน 


รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง

เลขาธิการป.ป.ส. ระบุว่า จังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 25 จังหวัด ที่ถูกกำหนดให้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เนื่องจากพบการระบาดยาเสพติดรุนแรง และพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดหลบเลี่ยงการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในชายแดนทางภาคเหนือขยายพื้นที่ลักลอบลงมาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีติดกับกับชายแดนฝั่ง สปป.ลาว จึงมักมีปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ 4 อำเภอ ของนครพนม ประกอบด้วย อ.ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม อ.ธาตุพนม อ.บ้านแพง เป็นพื้นที่เร่งด่วนในการสกัดกั้นยาเสพติด และจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนสามารถจับกุมยึดของกลางได้จำนวนมาก ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทาง รวมถึงเปลี่ยนยุทธวิธีในการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน โดยนอกจากใช้เครือข่ายทยอยขนข้ามเรือขึ้นมาพักไว้ตามพุ่มไม้ริมแม่น้ำโขง ระยะหลังเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีโดรนในการขนยาเสพติดข้ามโขง ซึ่งจะขนครั้งละหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเม็ด 


รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง


ด้านพล.ร.ต.นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการสกัดกั้นปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด นอกจากหน่วยลาดตระเวนทางเรือจะจัดกำลังคอยตรวจตราแล้ว นรข.เน้นใช้การปราบปรามทางด้านการข่าวเป็นหลัก และพบว่าหลังขบวนการค้ายาเสพติดมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยี โดรน ทั้งขนส่งยาข้ามโขง และคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ทำให้ชุดปฏิบัติการทางฝั่งไทยตามไม่ทันขบวนการผู้ค้ายา โดยเฉพาะเมื่อไม่มีโดรนยิงสกัดยาเสพติดที่ขนข้ามมาทางโดรน ทำให้ไม่สามารถทราบหรือตามได้ว่ายาเสพติดที่ถูกขนเข้ามาจะถูกนำไปซุกซ่อนอยู่จุดใด หากมีอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone) จะช่วยให้การทำงานปราบปรามของเจ้าหน้าที่ได้ผลดีขึ้น รูปแบบใหม่ ใช้โดรนขนยาบ้าข้ามโขงแสนเม็ดต่อครั้ง

สำหรับ ปฏิบัติการตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ของ นรข. มีภารกิจครอบคลุม 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละจังหวัดมีข้อได้เสีย ข้อได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ต่างกัน เช่น จังหวัดนครพนม มีเกาะแก่งกลางแม่น้ำ 23 แก่ง ทำให้ฝั่งไทยเสียเปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการทางกฎหมายได้ จึงมักถูกใช้เป็นจุดพักยาเสพติด โดยเฉพาะฤดูแล้ง และระยะหลังก็พบว่าขบวนการขนยาเสพติดเริ่มหันมาขนลำเลียงกันในช่วงกลางวันมากขึ้น 
ที่มาภาพ : TNN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง