TNN รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการเดินรถตามปกติครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2567

TNN

สังคม

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการเดินรถตามปกติครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2567

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการเดินรถตามปกติครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2567

รฟม. พร้อมเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตามปกติ ครบทั้ง 23 สถานี ได้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กำกับควบคุมการดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติได้โดยเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 


ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รฟม. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้เข้าติดตามการทดสอบระบบ และตรวจประเมินความพร้อมของระบบก่อนการเปิดให้บริการ โดยผู้รับสัมปทานจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ตามปกติ ครบทั้ง 23 สถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ให้บริการเวลา 06.00 – 00.00 น. ด้วยความถี่ทุก 10 นาทีต่อขบวน นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และความถี่ทุก 5 นาทีต่อขบวน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 – 20.00 น.) 


ทั้งนี้ รฟม. ยังได้กำชับผู้รับสัมปทานให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานตามคู่มือซ่อมบำรุงทุกประการ ตลอดจนหมั่นตรวจสอบสภาพขบวนรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชิ้น และประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะ พร้อมสำหรับการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน และให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างยั่งยืนข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ