TNN บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ! ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

TNN

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ! ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ! ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

บขส. ย้ำ! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท ณ ช่องขายตั๋วทั่วประเทศ เช็กที่นี่เงื่อนไขการใช้สิทธิ

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ตามสิทธิ์ต่างๆ ที่ประชาชนมี และสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ ได้นั้น บขส. จึงขอย้ำว่า ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยประชาชนสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ


เงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้สิทธิเดินทางกับ รถโดยสาร บขส. มีดังนี้ 


1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น 

2.ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น 

3.เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง 

4.ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 

5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 

6.ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ


นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และ สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. ยังให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.), และ บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม  


โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ ดังนี้ 


1.ผู้ใช้สิทธิ์ โปรดแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ 

2.ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ ขอรับส่วนลด

ในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

3.สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ

4.โดยสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ 

5.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 - 2537 - 8737 หรือ โทร. บขส. Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ! ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง