TNN ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์เกิดขึ้นกว่า 1,811 ครั้ง ‘แพร่’ สูงสุด

TNN

สังคม

ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์เกิดขึ้นกว่า 1,811 ครั้ง ‘แพร่’ สูงสุด

ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์เกิดขึ้นกว่า 1,811 ครั้ง  ‘แพร่’ สูงสุด

ศปถ. เปิดสถิติอุบัติเหตุสงกรานต์เกิดขึ้นกว่า 1,811 ครั้ง ส่วนใหญ่ ‘ขับรถเร็ว’ เป็นสาเหตุหลัก - จังหวัดแพร่ครองแชมป์

หลังเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567  แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”  โดยพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  242  ครั้ง ส่งผลให้มีผู้ได้บาดเจ็บจำนวน 237  คน  และมีผู้เสียชีวิต 32  ราย  


ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ยังคงเป็นเรื่องการขับรถเร็ว ร้อยละ 37.60 รองลงมา คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 23.97 และการตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 21.07 


ขณะที่ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์  ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง   ถนนใน อบต.,หมู่บ้าน  โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.แพร่ 13 ครั้ง  ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จ.ขอนแก่นและจ.สุรินทร์ จำนวน 3 ราย   


อย่างไรก็ตาม สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ คือตั้งแต่วันที่  11 - 16 เม.ย. ที่ผ่านมา  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 1,811 ครั้ง  ทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม 1,837 คน และตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 243 ราย  ทั้งนี้ จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย   71 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ จำนวน 68  คน และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงราย 13 ราย   


พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  กล่าวว่า  ในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางจุดหมายแล้ว แต่ยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างเดินทางกลับ ศปถ. จึงได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก เส้นทางเชื่อมต่อถนนสายหลักที่มุ่งสู่กรุงเทพฯ และถนนทางตรงที่มีระยะทางยาว เน้นคุมเข้มการขับรถเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน และการใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพราะจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันที่ผ่านมา พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและความเสี่ยงในการเสียชีวิต  รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังตกค้างอยู่


ภาพจากผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวแนะนำ