TNN เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

TNN

สังคม

เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เช็กที่นี่ กรมทางหลวงชนบทแนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก ประชาชนกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติม รวมเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 


กระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก 


ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนใช้ถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจร และใช้เป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยได้สั่งการให้ ทช. เตรียมความพร้อมเส้นทางและเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” โดยมีเส้นทางเลี่ยง 7 เส้นทาง ดังนี้


1. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี - ชัยนาท สามารถเลี่ยงการจราจร ทล.32 (ถนนสายเอเชีย) ช่วงจังหวัดสิงห์บุรี ถึงชัยนาท โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สห.4035 สห.5040 และ ชน.4050 มุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือ


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


2. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี - ชัยนาท หากต้องการเลี่ยง ทล.340 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สพ.4059 และ ชน.4054 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์

 

เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


3. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี - ปราจีนบุรี โดยให้ใช้ถนนทางหลวงชนบท นม.1016 และ นม.3052 เชื่อมระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี 


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


4. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท นม.4008 อำเภอด่านขุนทด เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


5. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ช่วงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงตัวเมืองสระบุรี โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สบ.4051 และ สบ.3021 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา  


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


6. เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ เลี่ยงการจราจร ทล.9 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท กท.1001, นบ.3021, นบ.1020 และ นบ.3030 เพื่อเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


7. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม - เพชรบุรี หลีกเลี่ยงการจราจร ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วงบริเวณทางแยกวังมะนาว - เพชรบุรี - ท่ายาง เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำ โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สส.2021 (ถนนไทยแลนด์ริเวียร์ร่า)


เช็กที่นี่ แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดบนถนนสายหลัก เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทช. ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของกระทรวงคมนาคม โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงตรวจสอบถนนให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีหลุม/บ่อ ติดตั้งป้ายแนะนำชัดเจน 


รวมถึงคืนผิวจราจร พร้อมหยุดงานก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามที่กรมกำหนด รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนตลอดช่วงเทศกาล และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ 


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทาง ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย 


ทั้งนี้ สามารถศึกษาเส้นทางเลี่ยงของ ทช. ได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, Facebook : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
ข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ