TNN สงกรานต์ 2567 บช.น. จัดกำลังตำรวจ 4,000 นาย ดูแลสงกรานต์กทม.

TNN

สังคม

สงกรานต์ 2567 บช.น. จัดกำลังตำรวจ 4,000 นาย ดูแลสงกรานต์กทม.

สงกรานต์ 2567 บช.น. จัดกำลังตำรวจ 4,000 นาย ดูแลสงกรานต์กทม.

บช.น. เตรียมกำลังตำรวจ 4,000 นาย ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวก ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุห้ลดลงจาก ปี 2566

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย โดยสถิติจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่า เมาแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยมีการขับรถเร็วเป็นสาเหตุอันดับ 1 และการขับรถผิดกฎจราจรเป็นอันดับ 3 


ทั้งนี้ ทุกสาเหตุสามารถป้องกันได้ ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความสูญเสีย และความเดือดร้อนแก่ตนเอง เพื่อนร่วมถนน การสร้างความตระหนักรู้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ในระยะยาว ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะกวดขันอย่างเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และท้องถนน


โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วันย้อนหลัง 3 ปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้นลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 29 ราย ซึ่งปี 2567 นี้มีเป้าหมายลดลงให้ได้ร้อยละ 5 


การเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วงเทศกาลสงกรานต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมกำลังตำรวจเอาไว้ประมาณ 4,000 นาย แบ่งกำลังเป็น 3 ส่วน 


-ส่วนแรกเพื่อดูแลประชาชนในการเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ 


-ส่วนที่ 2 เพื่อดูแลประชาชนตามงานรอบกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานที่จัดงานขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายจุด 


-ส่วนที่ 3 จะใช้ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะแบ่งเป็นจุดตรวจวินัยทางจราจรประมาณ 105 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อคุมเข้มปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ


ปีนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยังได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมทั้งองค์กรต่างๆ รณรงค์ดื่มไม่ขับ และส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหารกลางคืนให้บริการและเสิร์ฟเครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง