TNN เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

TNN

สังคม

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พร้อมถือดอกไม้ เเละธูปเทียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พร้อมถือดอกไม้ เเละธูปเทียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

โดยพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ ดังนี้ 

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

1.ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


2.ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

3.ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี 4.ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

สำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ กรมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง(เมื่อวันที่ 24 ก.พ.67)

เวียนเทียนแน่นสนามหลวง สักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันมาฆบูชา

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 26ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง