TNN ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม

TNN

สังคม

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 27 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่พบโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 


5 อันดับแรก คือ  นครพนม 74.8 ไมโครกรัม อำนาจเจริญ 72.4  ไมโครกรัม หนองคาย 69.6 ไมโครกรัม มุกดาหาร 66.6 ไมโครกรัม และบึงกาฬ 64 ไมโครกรัม  


สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้มีค่าคุณภาพอากาศดีมากสีฟ้าทั่วทุกเขตพื้นที่ 


ทั้งนี้ จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 895 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 318 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 268 จุด พื้นที่เกษตร 125 จุด พื้นที่เขต สปก. 120 จุด ชุมชนและอื่นๆ 61 จุด พื้นที่ และพื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรก แม่ฮ่องสอน 106 จุด ตาก 99 จุด ลำปาง 73 จุด


ส่วนของประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่พม่า 3,290 จุด  ตามด้วยกัมพูชา 1,036 จุด  ลาว 671 จุด และ เวียดนาม 569 จุด


แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับสีส้มต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น


ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM2.5 แบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น"

ข้อมูลจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง