TNN คกก.คุมแอลกอฮอล์ ยังไม่เพิ่มเวลาขายเหล้า จ่อชงบอร์ดชุดใหญ่พิจารณา

TNN

สังคม

คกก.คุมแอลกอฮอล์ ยังไม่เพิ่มเวลาขายเหล้า จ่อชงบอร์ดชุดใหญ่พิจารณา

คกก.คุมแอลกอฮอล์ ยังไม่เพิ่มเวลาขายเหล้า จ่อชงบอร์ดชุดใหญ่พิจารณา

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่มีมติขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งเรื่องพิจารณาอีกครั้งวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่มีมติขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งเรื่องพิจารณาอีกครั้งวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมวันนี้ได้พิจารณาขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้นำข้อมูลจากหลายด้านมาวิเคราะห์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบ 


ซึ่งได้นำรายงานผลกระทบจากการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่มาวิเคราะห์ด้วย พบว่ามีอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 25  และยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองโดยไม่มีคู่กรณี 2-3 พันราย ส่วนข้อมูลจากการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงตี 4 อุบัติเหตุก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพอสมควรหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้านี้


โดยที่ประชุมยังไม่มีมติที่จะขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะยังต้องดูถึงความความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้วย เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าทั่วไป อีกทั้งมีเรื่องของกฎหมาย 2 ฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 เมื่อปี 2515 และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2551 ที่กำหนดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ตรงกัน คือ ช่วง 11.00 - 14.00 น.และ 17.00 - 24.00 น. ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ ดังนั้นหากจะแก้ไขเวลาจำหน่ายจะต้องไปดำเนินการทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อน


คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้เตรียมนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้


ทั้งนี้ นายแพทย์ธงชัย ย้ำถึงจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุข ว่า พื้นฐานเป็นกระทรวงทางด้านสุขภาพดูแลสุขภาพของประชาชน และจากข้อมูลเบื้องต้นก็ทำให้เห็นแล้วว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม ส่วนทางด้านเศรษฐกิจเท่าที่พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ระบุว่า ยังไม่พบตัวเลขที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบชัดเจน ซึ่งอาจต้องรอการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างน้อย 3 เดือน โดยนอกจากภาครัฐจะเก็บข้อมูลเองแล้ว ยังมีภาคเอกชนที่เก็บข้อมูลในอีกส่วนหนึ่งด้วย

ขณะที่ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างดีใจที่ยังไม่มีมติให้ขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องไปรอดูในการประชุมพิจารณาอีกครั้งวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ