TNN online ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว

ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว

ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุด ทปอ. เปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว เช็กขั้นตอน-ปฏิทินสอบได้ที่นี่

ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุด ทปอ. เปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว เช็กขั้นตอน-ปฏิทินสอบได้ที่นี่


สอบ TCAS 67 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส เปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดยผู้สมัครเข้ามาลงทะเบียนเข้าลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 


รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส เน้นย้ำว่า เมื่อลงทะเบียน และเลือกวิธีเข้าระบบแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การตรวจสอบข้อมูล โดยผู้สมัครสามารถเลือกยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ (SMS) ได้ โดยจะต้องขอรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว One Time Password (OTP) เพื่อมากรอกยืนยัน ก็จะพบปัญหาที่ผู้สมัครสะท้อนมาบ้าง คือ รอรหัส OTP ผ่านทางอีเมลนานมาก บางคนรอ 1-2 ชั่วโมง ส่วนคนที่ของรหัส OTP ผ่านเบอร์มือถือได้รหัสทันที ไม่ต้องรอนาน ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วหากขอรหัส OTP ผ่านอีเมล เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ


กรณีที่ยืนยันอีเมลแล้วไม่ได้รับ OTP ให้ตรวจสอบชื่ออีเมล การสะกด ว่าถูกต้องหรือไม่ หากสะกดถูกต้องแล้วให้ตรวจสอบอีเมลที่เมนู อีเมลขยะ หรือ Spam ทั้งนี้ หากสาเหตุไม่ได้เกิดจากการสะกดหรือกล่องข้อความในอีเมล ให้ผู้ลงทะเบียนเปลี่ยนไปใช้อีเมลอื่น (ถ้ามี) และเข้าทำรายการลงทะเบียนอีกครั้งในภายหลังลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว ภาพจาก www.mytcas.com

 
การสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5


- เข้าใช้งานระบบที่ URL https://student.mytcas.com ในหน้าของข้อมูลการสมัครสอบ เลือก “ดูรายละเอียดและสมัครสอบ”


- เลือกวิชาสอบและสนามสอบ ระบบจะปรากฏวันสอบของแต่ละรายวิชา การเลือกวิชาสอบและสนามสอบให้เลือกเป็นรายวัน ให้ผู้สมัครเลือกวันที่ที่ต้องการสอบ โดยเลือกที่ไอคอนลูกศร


-หลังจากนั้นให้ผู้สมัครเลือกวิชาสอบที่ต้องการ แล้วเลือก “ไปหน้าถัดไป” ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกประเภทข้อสอบ โดยเลือกระหว่าง ข้อสอบแบบกระดาษหรือข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์


ข้อสอบแบบกระดาษ

กรณีที่เลือกประเภทข้อสอบแบบกระดาษ ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบให้ครบทั้ง 5 ลำดับ ยกเว้นกรณีที่จังหวัดในลำดับแรก มีสนามสอบน้อยกว่า 5 สนามสอบ ให้เลือกทุกสนามสอบในจังหวัดนั้นแทน (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นับเป็นจังหวัดเดียวกัน) โดยให้เลือกที่กล่องข้อความ “ค้นหาสนามสอบ”


รายละเอียดสนามสอบที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครสามารถเลื่อนจัดลำดับสนามสอบขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสนามสอบใหม่ได้

รายละเอียดสนามสอบที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครสามารถเลื่อนจัดลำดับสนามสอบขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสนามสอบใหม่ได้


ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว ภาพจาก mytcas.com

 


กรณีที่ค้นหาสนามสอบไม่เจอ อาจเป็นเพราะเลือกความต้องการพิเศษอยู่ ซึ่งจะมีจำนวนสนามสอบที่รองรับไม่มากนัก ให้ดูรายชื่อสนามสอบทั้งหมด ที่ ค้นหาสนามสอบ


ข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์

กรณีที่เลือกประเภทข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกสนามสอบแบบกระดาษด้วย เผื่อกรณีสนามสอบคอมพิวเตอร์เต็ม จากนั้นเลือก “ไปหน้าถัดไป”


เมื่อทำการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบและสนามสอบ ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนเลือก “บันทึกรายการ”


-เมื่อบันทึกข้อมูลการเลือกวิชาสอบและสนามสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏสถานะ รอยืนยันการสมัคร หากต้องการเพิ่มรายวิชาสอบหรือแก้ไขสนามสอบ ให้เลือกที่ไอคอนลูกศรในวันที่ต้องการแก้ไข


-เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกวิชาสอบและสนามสอบแล้ว ระบบจะสรุปวิชาสอบที่เลือกทั้งหมดและยอดเงินที่ต้องชำระ ให้เลือก “ยืนยันการสมัครสอบ”ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว ภาพจาก mytcas.com

 

- ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อยืนยันการสมัครสอบ จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัครสอบ”- กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัครสอบ”


-ระบบจะปรากฏสถานะ รอการชำระเงิน และรายละเอียดวิชาสอบและสนามสอบทั้งหมด จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”


 

ปฏิทินการสมัครสอบ TCAS67 TGAT และ TPAT 2-5


-เปิดรับสมัคร วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน  2566


-พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม  2566


-สอบ TGAT และ TPAT2-5 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 


-สอบ TGAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 16 ธันวาคม 2566


-ประกาศผลการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 


-ขอทบทวนคะแนนสอบ วันที่ 19-26 ธันวาคม 2566 


-ประกาศการสอบกระดาษ วันที่ 7 มกราคม 2567 


-ขอทบทวนคะแนนสอบ วันที่ 8-15 มกราคม 2567


ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว ภาพจาก mytcas.com

 


ลงทะเบียน TCAS67 ล่าสุดเปิดระบบรับสมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 แล้ว ภาพจาก mytcas.com

 


ดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกภาพจาก www.mytcas.com / TNN Online

ข่าวแนะนำ